Η μόνη ελληνική εφαρμογή για τα ΜΜΜ προσβάσιμη σε άτομα με προβλήματα στην όραση

Διαθέσιμη είναι πλέον η καινούρια έκδοση της εφαρμογής Πάμε Στάση η οποία έχει εμπλουτιστεί με κείμενα και λειτουργίες για να διαβάζεται εύκολα από τους περισσότερους screen readers και να βοηθάει τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην όραση ώστε να χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

 

Η εφαρμογή έχει πλέον αναβαθμιστεί για να υποστηρίζει:

  • Αναγνώστες οθόνης (screen readers)
  • Κείμενο σε ομιλία (text to speech)
  • Πρόσβαση κειμένων (text accessibility).

Ο screen reader είναι ένα είδος λογισμικού υποστηρικτικής τεχνολογίας (assistive technology software) το οποίο βοηθά τα άτομα με μειωμένη όραση ή και τύφλωση να μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή.

 

 

Όσον αφορά το σύστημα text-to-speech, μετατρέπει το κείμενο φυσικής γλώσσας σε ομιλία. Σε αυτή τη λογική, η εφαρμογή έχει εμπλουτιστεί με “φιλικό” κείμενο ώστε να περιγράφονται όλα τα χαρακτρηριστικά της και να είναι κατανοητά στο κόσμο που χρησιμοποιεί αυτή την εκδοχή.