Δρομολόγια Μετρό από το Αεροδρόμιο Αθήνας

Δείτε παρακάτω τα δρομολόγια του μετρό  με ώρες αναχώρησης και άφιξης από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Η συχνότητα των δρομολογίων είναι περίπου 30 λεπτά.

Πηγή Φωτογραφίας : https://www.newmoney.gr

Ώρες αναχώρησης από το Αεροδρόμιο προς την Αθήνα

Αναχώρηση από Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30.
Χρόνος μέχρι στο Σύνταγμα: 38 λεπτά
Αναχώρηση από Κορωπί
06:35, 07:05, 07:35, 08:05, 08:35, 09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05, 22:35, 23:05, 23:35.
Χρόνος μέχρι στο Σύνταγμα: 32 λεπτά
Αναχώρηση από Παιανία Κάντζα
06:41, 07:11, 07:41, 08:11, 08:41, 09:11, 09:41, 10:11, 10:41, 11:11, 11:41, 12:11, 12:41, 13:11, 13:41, 14:11, 14:41, 15:11, 15:41, 16:11, 16:41, 17:11, 17:41, 18:11 18:41, 19:11, 19:41, 20:11, 20:41, 21:11, 21:41, 22:11, 22:41, 23:11, 23:41.
Χρόνος μέχρι στο Σύνταγμα: 26 λεπτά
Αναχώρηση από Παλλήνη
06:43, 07:13, 07:43, 08:13, 08:43, 09:13, 09:43, 10:13, 10:43, 11:13, 11:43, 12:13, 12:43, 13:13, 13:43, 14:13, 14:43, 15:13, 15:43, 16:13, 16:43, 17:13, 17:43, 18:13, 18:43, 19:13, 19:43, 20:13, 20:43, 21:13, 21:43, 22:13, 22:43, 23:13, 23:43.
Χρόνος μέχρι στο Σύνταγμα: 24 λεπτά
Αναχώρηση από Δουκ. Πλακεντίας
06:50, 07:20, 07:50, 08:20, 08:50, 09:20, 09:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20, 23:50.
Χρόνος μέχρι στο Σύνταγμα: 18 λεπτά
Αναχώρηση από Χαλάνδρι
06:51, 07:21, 07:51, 08:21, 08:51, 09:21, 09:51, 10:21, 10:51, 11:21, 11:51, 12:21, 12:51, 13:21, 13:51, 14:21, 14:51, 15:21, 15:51, 16:21, 16:51, 17:21, 17:51, 18:21, 18:51, 19:21, 19:51, 20:21, 20:51, 21:21, 21:51, 22:21, 22:51, 23:21, 23:51.
Χρόνος μέχρι στο Σύνταγμα: 17 λεπτά
Αναχώρηση από Αγία Παρασκευή
06:53, 07:23, 07:53, 08:23, 08:53, 09:23, 09:53, 10:23, 10:53, 11:23, 11:53, 12:23, 12:53, 13:23, 13:53, 14:23, 14:53, 15:23, 15:53, 16:23, 16:53, 17:23, 17:53, 18:23, 18:53, 19:23, 19:53, 20:23, 20:53, 21:23, 21:53, 22:23, 22:53, 23:23, 23:53.
Χρόνος μέχρι στο Σύνταγμα: 15 λεπτά
Αναχώρηση από Νομισματοκοπείο
06:54, 07:24, 07:54, 08:24, 08:54, 09:24, 09:54, 10:24, 10:54, 11:24, 11:54, 12:24, 12:54, 13:24, 13:54, 14:24, 14:54, 15:24, 15:54, 16:24, 16:54, 17:24, 17:54, 18:24, 18:54, 19:24, 19:54, 20:24, 20:54, 21:24, 21:54, 22:24, 22:54, 23:24, 23:54.
Χρόνος μέχρι στο Σύνταγμα: 13 λεπτά
Αναχώρηση από Χολαργός
06:56, 07:26, 07:56, 08:26, 08:56, 09:26, 09:56, 10:26, 10:56, 11:26, 11:56, 12:26, 12:56, 13:26, 13:56, 14:26, 14:56, 15:26, 15:56, 16:26, 16:56, 17:26, 17:56, 18:26, 18:56, 19:26, 19:56, 20:26, 20:56, 21:26, 21:56, 22:26, 22:56, 23:26, 23:56.
Χρόνος μέχρι στο Σύνταγμα: 12 λεπτά
Αναχώρηση από Εθνική Άμυνα
06:58, 07:28, 07:58, 08:28, 08:58, 09:28, 09:58, 10:28, 10:58, 11:28, 11:58, 12:28, 12:58, 13:28, 13:58, 14:28, 14:58, 15:28, 15:58, 16:28, 16:58, 17:28, 17:58, 18:28, 18:58, 19:28, 19:58, 20:28, 20:58, 21:28, 21:58, 22:28, 22:58, 23:28, 23:58.
Χρόνος μέχρι στο Σύνταγμα: 10 λεπτά
Αναχώρηση από Κατεχάκη
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00.
Χρόνος μέχρι στο Σύνταγμα: 9 λεπτά
Αναχώρηση από Πανόρμου
07:01, 07:31, 08:01, 08:31, 09:01, 09:31, 10:01, 10:31, 11:01, 11:31, 12:01, 12:31, 13:01, 13:31, 14:01, 14:31, 15:01, 15:31, 16:01, 16:31, 17:01, 17:31, 18:01, 18:31, 19:01, 19:31, 20:01, 20:31, 21:01, 21:31, 22:01, 22:31, 23:01, 23:31, 00:01.
Χρόνος μέχρι στο Σύνταγμα: 7 λεπτά
Αναχώρηση από Αμπελόκηποι
07:03, 07:33, 08:03, 08:33, 09:03, 09:33, 10:03, 10:33, 11:03, 11:33, 12:03, 12:33, 13:03, 13:33, 14:03, 14:33, 15:03, 15:33, 16:03, 16:33, 17:03, 17:33, 18:03, 18:33, 19:03, 19:33, 20:03, 20:33, 21:03, 21:33, 22:03, 22:33, 23:03, 23:33, 00:03.
Χρόνος μέχρι στο Σύνταγμα: 6 λεπτά
Αναχώρηση από Μέγαρο Μουσικής
07:04, 07:34, 08:04, 08:34, 09:04, 09:34, 10:04, 10:34, 11:04, 11:34, 12:04, 12:34, 13:04, 13:34, 14:04, 14:34, 15:04, 15:34, 16:04, 16:34, 17:04, 17:34, 18:04, 18:34, 19:04, 19:34, 20:04, 20:34, 21:04, 21:34, 22:04, 22:34, 23:04, 23:34, 00:04.
Χρόνος μέχρι στο Σύνταγμα: 4 λεπτά
Αναχώρηση από Ευαγγελισμός
07:06, 07:36, 08:06, 08:36, 09:06, 09:36, 10:06, 10:36, 11:06, 11:36, 12:06, 12:36, 13:06, 13:36, 14:06, 14:36, 15:06, 15:36, 16:06, 16:36, 17:06, 17:36, 18:06, 18:36, 19:06, 19:36, 20:06, 20:36, 21:06, 21:36, 22:06, 22:36, 23:06, 23:36, 00:06.
Χρόνος μέχρι στο Σύνταγμα: 2 λεπτά
Αναχώρηση από Σύνταγμα
07:08, 07:38, 08:08, 08:38, 09:08, 09:38, 10:08, 10:38, 11:08, 11:38, 12:08, 12:38, 13:08, 13:38, 14:08, 14:38, 15:08, 15:38, 16:08, 16:38, 17:08, 17:38, 18:08, 18:38, 19:08, 19:38, 20:08, 20:38, 21:08, 21:38, 22:08, 22:38, 23:08, 23:38, 00:08.
Χρόνος μέχρι το τέρμα: 21 λεπτά
Αναχώρηση από Μοναστηράκι
07:10, 07:40, 08:10, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 22:40, 23:10, 23:40, 00:10.
Χρόνος μέχρι το τέρμα: 20 λεπτά
Αναχώρηση από Κεραμεικός
07:12, 07:42, 08:12, 08:42, 09:12, 09:42, 10:12, 10:42, 11:12, 11:42, 12:12, 12:42, 13:12, 13:42, 14:12, 14:42, 15:12, 15:42, 16:12, 16:42, 17:12, 17:42, 18:12, 18:42, 19:12, 19:42, 20:12, 20:42, 21:12, 21:42, 22:12, 22:42, 23:12, 23:42, 00:12.
Χρόνος μέχρι το τέρμα: 14 λεπτά
Αναχώρηση από Ελαιώνας
07:14, 07:44, 08:14, 08:44, 09:14, 09:44, 10:14, 10:44, 11:14, 11:44, 12:14, 12:44, 13:14, 13:44, 14:14, 14:44, 15:14, 15:44, 16:14, 16:44, 17:14, 17:44, 18:14, 18:44, 19:14, 19:44, 20:14, 20:44, 21:14, 21:44, 22:14, 22:44, 23:14, 23:44, 00:14.
Χρόνος μέχρι το τέρμα: 12 λεπτά
Αναχώρηση από Αιγάλεω
07:16, 07:46, 08:16, 08:46, 09:16, 09:46, 10:16, 10:46, 11:16, 11:46, 12:16, 12:46, 13:16, 13:46, 14:16, 14:46, 15:16, 15:46, 16:16, 16:46, 17:16, 17:46, 18:16, 18:46, 19:16, 19:46, 20:16, 20:46, 21:16, 21:46, 22:16, 22:46, 23:16, 23:46, 00:16.
Χρόνος μέχρι το τέρμα: 6 λεπτά
Άφιξη στην Αγία Μαρίνα (τερματικός)
07:20, 07:50, 08:20, 08:50, 09:20, 09:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20, 23:50, 00:20

Μάθετε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα του μετρό.